Regulamin

Legal Guide

1. Privacy Policy

We do not store credit card details nor do we share customer details with any 3rd parties.

We collect contact information from and about you. For example, we might collect your name and street address. We might also collect your phone number or email.

We might use information for marketing purposes. For example, we might send you information about new events.

We use information to send you transactional communications. For example, we might send you emails about a ticket purchase.

2. Delivery Policy

We send the e-tickets that you need to print or physical tickets by post unless we inform you by email about different way of collection.

3. Refund /Cancellation Policy

Refunds will not be offered in the event of late entry refusal.

Tickets can not be returned or replaced, and offer for resale in the theater.

Please contact the event organizer by email with any queries relating to the event.

4. Refunds for Canceled Events

We reserve the right to change the date, start time, or cancel the event without prior notice, due to reasons beyond our control.

If the date or start time of the event has changed the purchased tickets are valid or there is a possibility of return.

We are not responsible and we are not obliged to pay any compensation or damages to ticket holders of a superior or canceled event, if the event is postponed or canceled for reasons beyond our control such as: accidents, illness artist, bad weather conditions, changes in the flight schedule , etc.

5. General information

You must produce a valid Ticket to gain access to an Event and You must keep possession of such Ticket at all times during the Event.

You must comply with any and all instructions given to You by Promoter and/or all Venue stewards and staff.

 The organizer has the right to change the composition of the artists if this is due to illness, indisposition or other cause beyond the responsibility of the organizer.

Event participant agrees to use his image in case of video recording.

The organizer is not responsible for lost properties.

The Promoter reserve the right to provide alternative seats at the Event to those specified on the Ticket.

Organizer reserves the right to refuse admission to the event

--------------------------------------------------------------------------

Regulamin zakupu biletów

1. Polityka prywatności

Nie przechowujemy numerów kart kredytowych i numerów zabezpieczających tych kart i nie udostępniamy tych informacji osobom trzecim.

Przechowujemy Twoje dane kontaktowe. Na przykład Twoje imię i nazwisko, adres, email i numer kontaktowy.

Możemy użyć Twoje dane osobowe w celach marketingowych. Na przykład możemy wysłać informacje o kolejnych wydarzeniach.

Używamy Twoich danych aby wysłać informacje o dokonanej transakcji. Na przykałd może wysłąć emaila odnośnie zakupionego biletu.

2. Odbiór biletów

Wysyłamy e-bilety na Twój adres e-mail, które należy wydrukować lub wysyłamy bilety pocztą rejestrowaną, chyba że poinformujemy o innym sposobie dostarczenia biletów.

3. Zwroty

Prosimy o rozważne dokonywanie zakupów, ponieważ zakupione bilety nie podlegają zwrotowi ani wymianie na inne.

Prosimy o kontakt e-mailowy z organizatorem w razie pytań dotyczących wydarzenia.

4. Zwroty w przypadku odwołania wydarzenia

Prosimy o rozważne dokonywanie zakupów, ponieważ zakupione bilety nie podlegają zwrotowi ani wymianie na inne.

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany daty, godziny rozpoczęcia lub odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia z przyczyn od nas niezależnych.

W przypadku zmiany daty lub godziny rozpoczęcia imprezy bilety zachowują ważność lub istnieje możliwość ich zwrotu.

Nie ponosimy odpowiedzialności i nie jesteśmy zobowiązani do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadaczy biletów na przełożoną lub odwołaną imprezę, jeżeli taka impreza zostanie przełożona lub odwołana z przyczyn od nas niezależnych takich jak: wypadki losowe, choroba artysty, złe warunki pogodowe, zmiany w rozkładzie lotów, etc.

5. Postanowienia ogólne

 Na teren imprezy mają wstęp tylko posiadacze ważnego biletu. Bilet należy mieć przy sobie przez całą imprezę.

Uczestnik jest zobowiązany stosować się do zaleceń ochrony i Organizatora

Organizator ma prawo do zmiany składu artystów jeżeli jest to spowodowane chorobą, niedyspozycją lub inną przyczyną pozostającą poza odpowiedzialnością Organizatora.

Uczestnik imprezy wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w przypadku rejestracji video.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.

W uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo do zmiany miejsca uczestnika na wskazane.

W uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo odmówić uczestnikowi wstępu na teren imprezy np. agresywność, zakłócanie porządku etc.

 

 

 

Sponsorzy

Podaj adres emial